Odredbom  Zakona o radu propisano je da poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o otkazu radniku kod kojeg zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti postoji profesionalna nesposobnost za rad, te radniku osobi s invaliditetom. Tko je osoba s invaliditetom u smislu zabrane otkazivanja ugovora o radu bez suglasnosti radničkog vijeća?

Pročitaj više

PRIJENOS UGOVORA NA NOVOG POSLODAVCA – ČL. 137. ZAKONA O RADU (NN br. 93/14)
Prijenos ugovora na novog poslodavca reguliran je čl. 137. Zakona o radu, odnosno tim se člankom regulira pravni položaj radnika u slučaju kada se statusnom promjenom poslodavca ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće ili dio poduzeća (pogon).

Pročitaj više