Savjeti - tumačenja

Što je sporno u Izjavi o povjerljivosti koju za početak pregovora traži A1 Hrvatska?

Pregovarački odbor Poslodavca A1 Hrvatska d.o.o. od članova pregovaračkog odbora Sindikata traži da pod punom materijalnom odgovornosti (kazna u visini 7.963,37 EUR), kaznenom odgovornosti (kazna zatvora) i radno pravnom odgovornosti (otkaz ugovora o radu) traži potpisivanje Izjave o tajnosti kojom bi se članovi pregovaračkog odbora Sindikata obvezala da su podaci o plaći i primanjima radnika A1 Hrvatska poslovna tajna.

Hrvatski sindikat telekomunikacija uporno ponavlja da u pregovorima ne tražimo niti jedan podatak koji bi prema Zakonu bio poslovna tajna, a ne možemo prihvatiti da su visina plaće i ostalih primanja radnika A1 Hrvatska poslovna tajna, jer u kompanijama koje zapošljavaju više od 20 radnika plaća i materijalna primanja radnika moraju biti propisana ili Kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu, a ti dokumenti moraju biti javno objavljeni.

Pročitaj više
Rad na određeno vrijeme -  Izmjene i dopune Zakona o radu od 1.siječnja 2023. godine

Rad na određeno vrijeme - Izmjene i dopune Zakona o radu od 1.siječnja 2023. godine

S prvim danom 2023. godine stupio je na snagu Zakon o  izmjenama i dopunama  Zakona o radu  (NN 151/22) koji je unio promjene u pogledu  rada  na određeno vrijeme.

Pročitaj više
Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu - sličnosti i razlike?

Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu - sličnosti i razlike?

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama  Zakona o radu koji je stupio na snagu 01.01.2023. predviđena su dva oblika rada izvan poslovnih prostora poslodavca, a to su:

(1) Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru na poznatoj dogovorenoj adresi, a koji nije prostor poslodavca.

(2) Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu radnik ima pravo samostalno odrediti gdje će taj rad obavljati

Za radnike koji povremeno rade izvan prostora poslodavca, od kuće, Poslodavac i radnik imaju mogućnost ugovoriti da je to rad na izvojenom mjestu rada (na poznatoj lokaciji) ili rad na daljinu (na nepoznatoj lokaciji).

Prema našim informacijama poslodavci će radnicima koji povremeno rade od kuće  uglavnom nuditi ugovaranje rada na daljinu (sa nepoznate lokacije), jer na taj način nisu dužni ugovoriti plaćanje troškova radnika, niti snositi odgovornost za ozljedu na radu koja bi nastala za vrijeme koje radnik radi izvan prostora poslodavca.

Pročitaj više
Rad na daljinu i sklapanje ugovora o radu

Rad na daljinu i sklapanje ugovora o radu

Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu radnik ima pravo samostalno odrediti gdje će taj rad obavljati.

 

Pročitaj više
Rad na izdvojenom mjestu rada i sklapanje ugovora

Rad na izdvojenom mjestu rada i sklapanje ugovora

Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene, a koji nije prostor poslodavca.

 

Pročitaj više
Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Radnicima koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju

Pročitaj više
Radno vrijeme radnika koji imaju nestalno mjesto rada

Radno vrijeme radnika koji imaju nestalno mjesto rada

Radnicima koji nemaju stalno ili uobičajeno mjesto rada, „radno vrijeme“ obuhvaća i vrijeme putovanja tih radnika između njihova boravišta i klijenta.

 

Pročitaj više
Što sve ulazi u minimalnu plaću?

Što sve ulazi u minimalnu plaću?

Primitak radnika koji nije plaća ne može ubrajati u minimalnu plaću, neovisno o poreznom tretmanu takvog materijalnog prava radnika.

Naime, člankom 3. Zakona o minimalnoj plaći propisano je da se u iznos minimalne plaće ne ubrajaju povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

 

Pročitaj više
Pripravnost za rad u vrijeme kada radnik ne radi

Pripravnost za rad u vrijeme kada radnik ne radi

Za vrijeme u kojem radnik ne radi, ali nije ni potpuno slobodan niti može u to vrijeme činiti što ga je volja, jer je svjestan da ga svaki trenutak poslodavac može pozvati na rad, radnik ima pravo na naknadu za pripravnost.

Ako poslodavac pozove radnika da u vrijeme pripravnosti radi bilo kakvu aktivnost, npr. praćenje alarma na mreži ili bilo koji radnju koje može odrađivati ili na radnom mjestu ili od kuće, a kojom se prekida radnikovo slobodno vrijeme i obavlja rad za poslodavca, to vrijeme se smatra efektivnim radom za koji poslodavac mora platiti prekovremene sate, odnosno naknadu za intervenciju.

Pročitaj više
Ugovaranje naziva ili opisa poslova radnog mjesta

Ugovaranje naziva ili opisa poslova radnog mjesta

Zakon o radu u čl. 15. propisuje koje bitne sastojke svaki ugovor o radu mora imati. Bitni sastojci ugovora o radu su oni bez kojeg ugovor o radu nije potpun. Pored ostalih bitnih sastojaka Zakon kao bitni (obavezni) sastojak  izrijekom navodi naziv posla, odnosno narav ili vrstu rada na koje se radnik zapošljava ili kratki popis ili opis poslova.

Pročitaj više
Mišljenje AZOP-a: Obrada osobnih podataka u kontekstu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja

Mišljenje AZOP-a: Obrada osobnih podataka u kontekstu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja

Tumačenje AZOP-a: Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, uvid u EU COVID potvrdu odnosno drugi odgovarajući dokaz prilikom ulaska u službene prostorije je zakonit. Razumijeva se da uvid u EU COVID potvrdu može uključiti i provjeru njene valjanosti putem aplikacije CovidGO.

Pročitaj više
Zakon o radu - zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

Zakon o radu - zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

Zakon o radu propisuje posebnu zaštitu prava trudnica, roditelja i posvojitelja. Najčešće se krši pravo povratka na iste poslove.

Pročitaj više