Odgovor na to pitanje je: NE jednostavno ! Ugovor o radu je dvostrano obvezujući pravni akt koje nastaje kada se strane ugovora (poslodavac i radnik) usuglase oko svih elemenata radnog odnosa, tako i o plaći. Da bi se bilo koja odredba dvostranog ugovora izmijenila potrebna je suglasnost volja ugovornih strana, ili poslodavac mora provesti posebnu proceduru.

Pročitaj više

Sud EU je odlučio da se pravo Unije protivi nacionalnim zakonodavstvima ili praksi koji, u slučaju kada radni odnos prestaje zbog smrti radnika, predviđaju da pravo na plaćeni godišnji odmor prestaje bez priznavanja prava na novčanu naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora. Ta naknada ne ovisi o prethodnom zahtjevu zainteresirane osobe.

Pročitaj više

Vrhovni sud je potvrdio da je otkaz ugovora o radu radniku u Kolektivnom višku 2014. godine nezakonit, prvenstveno jer Hrvatski Telekom savjetovanje s Radničkim vijećem nije proveo na način propisan Zakonom o radu. Poslodavac ima pravo autonomno organizirati proces rada tako da ostvaruje što bolje poslovne rezultate, pa može utvrditi višak radnika, ali mora pravilno provesti savjetovanje s Radničkim vijećem.

Pročitaj više

Tko čini kaznena djela u neznanju - to ga ne abolira od kazne. Pogledajte kako se u Kaznenom zakonu RH kažnjavaju :
- povreda ravnopravnosti
- povreda prava na udruživanje
- povreda prava na rad
- neisplata plaće

Pročitaj više

Općinski radni sud u Zagrebu nepravomoćnom presudom potvrdio je svojevremene navode Sindikata strojovođa Hrvatske (SSH) prema kojima je privatni cargo prijevoznik Train Hungary »nesklon« sindikalnom organiziranju, odnosno ne želi SSH u svojim redovima. To je potvrđeno u sporu koji je protiv Train Hungary pokrenuo strojovođa M. P. koji je kod tog prijevoznika tereta željeznicom bio zaposlen na određeno vrijeme, a poslodavac mu ugovor nije produžio jer je bio član sindikata.

Pročitaj više

Ako radnik smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa, može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Pisani prigovor nosi naziv - ZZP - Zahtjev za zaštitu prava

Pročitaj više

U praksi je prilično rasprostranjena (nezakonita) pojava da se, u pravilu za određene kraće poslove ili za duže poslove (koje obilježava periodičko obnavljanje ugovora sklopljenog na kraće razdoblje), sklapa ugovor o djelu umjesto ugovor o radu, a u situaciji kada se stvarno radi o obavljanju poslova koji s obzirom na karakter i svojstva imaju obilježja ugovora o radu.

Pročitaj više

Nadzor elektroničkih komunikacija bez znanja zaposlenika u protivnosti je sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Takva obrada podataka ne bi bila zakonita i u slučaju uvođenja takvog nadzora i zaposlenici kao i vanjski adresati o tome moraju biti obaviješteni. Dakle, nadzor elektroničke pošte zaposlenika trebao bi, ako je moguće, biti ograničen samo na promet podataka zaposlenika i vrijeme komunikacije, a ne sadržaj komunikacije

Pročitaj više

Terenski rad predstavlja poseban uvjet rada i budući da ga Zakon o radu izrekom ne regulira, odredbe o terenskom radu i terenskom dodatku pronalaze se u Kolektivnim ugovorima ili Pravilnicima o radu.
Za radnike Hrvatskog telekoma d.d., odredbe o terenskom radniku i terenskom dodatku su prvenstveno normirane Kolektivnim ugovorom Hrvatskog telekoma d.d. od 1. srpnja 2014. i to člancima 12. i 67. Kolektivnog ugovora.

Pročitaj više

Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14) koji je na snagu stupio 7.8.2014., propisano je da se vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca smatra radnim vremenom, neovisno o tome obavlja li ih se u mjestu koje je odredio poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik (čl. 60. st. 4.).

Pročitaj više