Predsjedništvo HST-a

Podijeli:

JUKO CIKOJEVIĆ ( predsjednik@hst.hr ; juko.cikojevic@hst.hr )

099/33-66-011
091/392-99-95

Predsjednik HST-a
Član Predsjedništva sindikata u privatnom sektoru NHS - Nezavisnih hrvatskih sindikata


VESNA MAMIĆ ( vesna.mamic@hst.hr )

099/33-66-031
091/392-99-96

Zamjenica predsjednika HST-a
Predsjednica Radničkog vijeća Hrvatskog Telekoma d.d.
Članica Europskog radničkog vijeća DTAG
Članica Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d.


DARKO ŠUTIĆ ( darko.sutic@hst.hr )

099/33-66-013

Dopredsjednik HST-a
Glavni koordinator povjerenika zaštite na radu Hrvatskog Telekoma d.d.
Glavni povjerenik podružnice HST-Hrvatski Telekom


SUZANA ČEPL ( suzana.cepl@hst.hr )

099/54-92-482

Dopredsjednica HST-a
Glavna povjerenica podružnice HST-Optima Telekom
Predsjednica Radničkog vijeća Optima Telekoma (Optima Direct)


MARIJO KOŽIĆ ( marijo.kozic@hst.hr )

099/36-57-422

Dopredsjednik HST-a
Glavni povjerenik podružnice HST-Combis
Sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća Combis d.o.o.


IVICA LEDENKO ( ivica.ledenko@hst.hr )

098/445-504

Dopredsjednik HST-a
Glavni povjerenik podružnice HST-Ericsson Nikola Tesla Servisi
Član Nadzornog odbora Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.


BOJAN SENJANOVIĆ ( bojan.senjanovic@hst.hr )

091/46-91-512

Dopredsjednik HST-a
Glavni povjerenik podružnice HST-VIP


MARKO PALADA ( marko.palada@hst.hr )

098/357-796

Dopredsjednik HST-a
Koordinator RV i PZNR u podružnicama HST-Combis, HST-ENTS, HST-Optima Telekom i HST-VIP
Član Upravnog odbora UNI Europa, UNI Global Union


 

ANICA VIŠEKRUNA ( anica.visekruna@hst.hr )

095/223-2222

Dopredsjednica HST-a
Glavni povjerenik podružnice HST-Transcom
Sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća

Verzija za ispis