Do 2018. godine Deutsche Telekom Grupa želi uštediti tri milijarde eura
Podijeli:

Do 2018. godine Deutsche Telekom Grupa želi uštediti tri milijarde eura

Deutsche Telekom CEO Timothy Hoettges: Kao uvijek kada mnogo novca mora biti ušteđeno program ima fino zvučno ime. Ovoga puta program štednje naziva se "BEST" (Build an efficient and smart Telekom- Izgradnja efikasnog i pametnog Telekoma).

Pročitaj više
PRIJENOS dijela tehnike HT-a  u ERICSSON Nikola Tesla Servisi d.o.o
Podijeli:

PRIJENOS dijela tehnike HT-a u ERICSSON Nikola Tesla Servisi d.o.o

U Hrvatskoj će Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. će kao cjelinu preuzeti oko 650 radnika Hrvatskog Telekoma i minimalno slijedećih pet godina graditi i nadzirati rad mreže HT-a, a vjerojatno ne samo HT-a, već i drugih operatera i ostalih vlasnika optičke mreže.

Pročitaj više
Potpisan je novi Kolektivni ugovor HT- a
Podijeli:

Potpisan je novi Kolektivni ugovor HT- a

Danas je potpisan novi Kolektivni ugovor Hrvatskog Telekoma s rokom važenja do 30.prosinca 2015. godine. U ime Poslodavca to su učinili predsjednik Uprave Davor Tomašković i članica Uprave za ljudske resurse, Irena Jolić Šimović, a ispred Sindikata Juko Cikojević, predsjednik HST-Hrvatskog sindikata telekomunikacija i Ivan Majdak, dopredsjednik RSRH-Republičkog sindikata radnika Hrvatske.

Pročitaj više
Pregovori za novi kolektivni ugovor Hrvatskog Telekoma d.d.
Podijeli:

Pregovori za novi kolektivni ugovor Hrvatskog Telekoma d.d.

Zagreb, 11.06.2014. Pregovori za novi Kolektivni ugovor se nastavljaju sukladno dogovoru Pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca i odvijaju se u konstruktivnom duhu.

Pročitaj više