Sporazum o prestanku ugovora o radu

Poslodavci često pristupaju radnicima individualno, te radnicima priopćuju da će „dobiti otkaz i da im je povoljnije da umjesto „dobivanja otkaza“ sklope sporazum o prestanku ugovora o radu“. Poslodavac ima razne razloge zašto je njemu povoljnije na takav način raskinuti radni odnos.

Kada poslodavac želi izbjeći proceduru i obveze koje proističu iz otkazivanja ugovora o radu,  radniku objašnjava „da mu nije dobro da mu se u radnoj knjižici vidi da je dobio otkaz, jer ga niti jedan poslodavac neće htjeti zaposliti.“

To nije točno, jer razlog prestanka radnog odnosa se ne upisuje u radnu knjižicu, niti vas budući poslodavac ima pravo pitati o razlozima i načinu prestanka prethodnog radnog odnosa. Dodatno, poslodavac o svom bivšem radniku ne smije davati niti preporuke, a osobito ne smije davati bilo kakve informacije koje bi mu otežale zapošljavanje. Poslodavac jedino ima obvezu radniku dati potvrdu o poslovima za koje je imao sklopljen ugovor o radu.

Budite svjesni da se prihvaćanjem sporazumnog prestanka ugovora o radu (umjesto poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza koji poslodavac daje radniku) možete odreći svojih zakonom zagarantiranih prava na otkazni rok, neoporezivu otpremninu, naknadu za vrijeme nezaposlenosti i prava na sudsku zaštitu i eventualnog vraćanja na rad, ali isto tako možete i sporazumom dogovoriti da vam poslodavac nadoknadi sva financijska prava koja biste imali da ste dobili poslovno uvjetovani otkaz.

Ako odlučite umjesto poslovno uvjetovanog otkaza pristati na sporazum o prestanku ugovora o radu vodite računa o sljedećem:

Možete dogovoriti da Vam Poslodavac isplati otpremninu u neto iznosu koji će pokriti sva prava koja biste imali da dobivate poslovno ili osobno uvjetovani otkaz, pa tako i isplatu novaca na koje biste imali pravo kao naknadu za nezaposlenost na HZZ-u.

Tražite da u sporazum bude unijeta obveza poslodavca da vam isplati sve nagrade,  bonuse i varijabilne plaće na koje imate pravo, a čija isplata dospijeva nakon dana potpisivanja sporazuma odnosno nakon prestanka radnog odnosa. Ukoliko to izričito u samom sporazumu ne navedete nećete moći kasnije potraživati njihovu isplatu.URL for news «Sporazum o prestanku ugovora o radu»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -