Sporazum o otpremninama za radnike Combis d.o.o.
Podijeli:

Sporazum o otpremninama za radnike Combis d.o.o.

Između Hrvatskog sindikata telekomunikacija i Uprave Combisa d.o.o., koji je sastavni dio HT Grupe, po prvi put je dogovoren Sporazum o otpremninama koji radnicima garantira otpremnine minimalno u visini koja je utvrđena Kolektivnim ugovorom HT d.d.

Sporazum je 17.ožujka 2020. godine u ime Combisa potpisao Goran Car, predsjednik Uprave, a u ime Hrvatskog sindikata telekomunikacija Vesna Mamić, predsjednica HST-a i Marijo Kožić, glavni povjerenik podružnice HST-Combis.

Dogovorena otpremnina je značajno poboljšanje u odnosu na dosadašnja prava iz Pravilnika o radu Combisa, a dodatni je korak prema cilju koji si je postavio Hrvatski sindikat telekomunikacija - ujadnačavanje prava svih radnika HT Grupe.

Izvod iz Sporazuma:

Radnik kojemu Poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, ima pravo na otpremninu u bruto iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s Poslodavcem i to:

od 2 do 5 godina staža - iznos od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu radnog staža kod Poslodavca, a najviše šest prosječnih mjesečnih plaća sukladno Zakonu o radu (op.a. zakonska otpremnina)

od navršenih 5 do 10 godina staža - iznos od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu radnog staža kod Poslodavca do najviše šest prosječnih mjesečnih plaća sukladno Zakonu o radu, a minimalno iznos od 5.000 kn za svaku navršenu godinu radnog staža kod Poslodavca

od navršenih 10 i više godina staža – iznos od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu radnog staža kod Poslodavca do najviše šest prosječnih mjesečnih plaća sukladno Zakonu o radu, a minimalno iznos od 6.500 kn za svaku navršenu godinu radnog staža kod Poslodavca

Radnik kojem će radni odnos prestati zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga ima pravo na puni godišnji odmor.

U slučaju da se za vrijeme važenja ovog Sporazuma donese odluka od strane Hrvatskog Telekoma d.d. o posebnim poticajnim otpremninama za radnike Hrvatskog Telekoma d.d. koji budu obuhvaćeni viškom, a istovremeno i radnici Combisa budu obuhvaćeni viškom, ugovorne strane će pokrenuti razgovore o iznosima poticajnih otpremnina i za radnike Combisa.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana i primjenjuje se do 30. lipnja 2022. godine.

Ugovorne strane su suglasne da će 1 (jedan) mjesec prije isteka trajanja ovog Sporazuma pokrenuti razgovore o sklapanju novog Sporazuma kojim bi bilo uređeno pitanje otpremnina za naredno razdoblje.

Verzija za ispis