Čestitamo Vam Međunarodni praznik rada!

U sklopu obilježavanja Praznika rada, a poštujući epidemiološka ograničenja, sindikalne središnjice će 30. travnja u 23:55 sati na Glavnom kolodvoru u Zagrebu organizirati simboličnu prosvjednu akciju pod nazivom “Zadnji vlak za bolje normalno”.


Vlada Republike Hrvatske najavljuje izmjene Zakona o radu pri čemu žele provesti novu "fleksibilizaciju" zakona. Protivimo se bilo kakvom smanjenju postojećih prava, već tražimo garanciju za dostojanstven rad koji je primjereno plaćen, radno vrijeme koje ostavlja prostor za privatni život, a osobito tražimo pravo svih radnika na socijalnu sigurnost neovisno o obliku ugovora o radu ili radnog angažmana. Još jednom naglašavamo svoje protivljenje zloupotrebi zapošljavanja na određeno vrijeme, putem agencija za privremeno zapošljavanje ili studentskog rada.

Svaki dan je dan u kojem se moramo svi zajedno boriti za rad po mjeri čovjeka.URL for news «Čestitamo Vam Međunarodni praznik rada!»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -