Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

Podijeli:

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja plaće ili ponude drugog radnog mjesta – moguće situacije:

A) Poslodavac želi izmijeniti ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme:

1)      Poslodavac nudi radniku sporazumno (dobrovoljno) prihvaćanje novog ugovora o radu pod drugačijim uvjetima nego je to bilo do sada ugovoreno.

a)      Ukoliko je radniku ponuda novog ugovora prihvatljiva – može potpisati ponuđeni novi ugovor, ali ga kasnije nema pravo sudski osporavati

b)      Ukoliko radnik ne prihvati ponuđeni izmijenjeni ugovor  vrijedi mu dotadašnji ugovor o radu u neizmijenjenom obliku neovisno o tome što je Poslodavac sistematizacijom promijenio naziv radnog mjesta

2)      Poslodavac koji silom želi promijeniti odrednice postojećeg ugovora o radu na neodređeno vrijeme mora otkazati postojeći ugovor s ponudom izmijenjenog ugovora o radu (ne iznenada već uz prethodno savjetovanje s radničkim vijećem)

a)      ukoliko radnik želi ostati raditi treba takav ugovor potpisati, ali ima mogućnost sudski osporavati opravdanost otkaza (pravna praksa kaže da Poslodavac nema opravdan razlog za otkaz ugovora o radu zbog smanjenja plaće, sve dok radnik radi iste poslove, neovisno o tome što je poslodavac promijenio naziv radnog mjesta)

b)      ukoliko radnik ne želi sklopiti ugovor o radu pod izmijenjenim uvjetima ima pravo na otkazni rok i ukoliko ima više od 2 godine neprekinutog staža kod Poslodavca , ima pravo na zakonsku otpremninu koja iznosi 1/3  plaće po godini staža kod Poslodavca, a maksimalno 6 plaća. Ukoliko je otpremnina propisana kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu primjenjuje se najpovoljnije pravo za radnika. U ovom slučaju radnik ima pravo tužiti Poslodavca zbog otkaza ugovora o radu.

Ako radnik želi pokrenuti  sudski spor mora u roku od 15 dana obavezno Poslodavcu uputiti ZZP-zahtjev za zaštitu prava. Poslodavac ima rok od 15 dana da odgovori na ZZP. Istekom roka za odgovor Poslodavca, radnik u roku od 15 dana  mora podići sudsku tužbu. Ukoliko se ovi rokovi prekorače, radnik gubi pravo sudskim putem osporavati zakonitost otkaza.


B)Poslodavac želi izmijeniti ugovor o radu sklopljen na
određeno vrijeme:

1)      Poslodavac i radnik ne mogu jednostrano otkazati ugovor o radu na određeno vrijeme ukoliko takva mogućnost nije predviđena samim ugovorom, ali Poslodavac može ponuditi radniku sporazumno (dobrovoljno) prihvaćanje novog ugovora o radu pod drugačijim uvjetima nego je to bilo do sada ugovoreno.

a)      Ukoliko je radniku ponuda novog ugovora prihvatljiva – može potpisati ponuđeni novi ugovor, ali ga nema pravo kasnije osporavati na sudu

b)      Ukoliko radnik ne prihvati ponuđeni,  izmijenjeni ugovor o radu,  za očekivati je da će ugovor na određeno vrijeme isteći s datumom na koji je ugovor sklopljen i da poslodavac kasnije neće radniku nuditi novi ugovor. Ugovor o radu na određeno vrijeme ne prestaje otkazom, već prestaje  važiti nastupanjem roka ili okolnosti zbog kojeg je ugovor bio privremenog karaktera.

2)      Ako je ugovorom o radu predviđena mogućnost otkazivanja ugovora o radu na određeno vrijeme s ponudom novog ugovora, onda je procedura ista kao i kod otkazivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Verzija za ispis