Može li poslodavac, jednostrano, smanjiti plaće radnicima?

Podijeli:

 

Ugovor o radu je dvostrano obvezujući pravni akt koje nastaje kada se strane ugovora (poslodavac i radnik) suglase oko svih elemenata radnog odnosa, tako i o plaći. Da bi se bilo koja odredba dvostranog ugovora izmijenila potrebna je suglasnost volja ugovornih strana, stoga Vam poslodavac ne može (jednostavno) smanjiti plaću bez Vašeg pristanka.

Sporazumna izmjena ugovora o radu

Poslodavac će radniku dostaviti prijedlog izmjene ugovora o radu i ukoliko je radnik suglasan, potpisat će novi ugovor i vratiti jedan primjerak poslodavcu. Pazite što prihvaćate svojim potpisom, jer potpisom preuzimate prava i obveze, a nemate više pravo osporavanja ugovora na sudu.
U Zakonu o radu ne postoji rok u kojem bi radnik trebao odgovoriti, ali ukoliko poslodavac zatraži odgovor u roku 8 dana bilo bi uputno da u roku 8 dana potpišete predloženi ugovor, ukoliko ste ga odlučili prihvatiti.

Izmjena ugovora o radu prema Zakonu o radu kada nema volje obje strane

Ako poslodavac radniku dostavi prijedlog novog ugovora o radu koji je radniku neprihvatljiv, radnik ne treba potpisati takav ugovor o radu, jer ukoliko ga potpiše ne može ga osporavati na sudu.
Da bi Vam poslodavac smanjio plaću mora pokrenuti proceduru otkazivanja postojećeg ugovora o radu uz ponudu novog ugovora o radu. To znači da otkazivanje postojećeg ugovora o radu mora opravdati poslovnim ili osobnim razlozima i za svoju namjeru provesti savjetovanje s radničkim vijećem u kojem će dokazati da navedeni razlozi postoje.

Ukoliko je poslodavac proveo savjetovanje s radničkim vijećem i dostavio radniku otkaz postojećeg ugovora o radu uz ponudu novog s manjom plaćom, nakon tako provedene procedure izmijenjeni ugovor o radu radnik mora potpisati najkasnije u roku 8 dana ukoliko i nadalje želi raditi, ali tada može tužbom na sudu osporavati razloge poslodavca zbog kojih mu je smanjena plaća. Ukoliko razlozi za otkaz postojećeg ugovora nisu utemeljeni i sudski se ospore, poslodavac mora radniku nadoknaditi štetu.

Ukoliko nakon otkaza ugovora o radu s ponudom novog ugovora radnik ne pristane na novi izmijenjeni ugovor o radu, nastupa otkaz i kreće otkazni rok, a radnik ima pravo na zakonsku otpremninu (osim ako sud ne presudi drugačije). I tada, naravno, radnik ima pravo tužiti poslodavca za opravdanost otkaza.
Verzija za ispis