Pozajmice

ZAHTJEV ZA POZAJMICU - preuzmi ( /media/obrasci2018/072018/ZAHTJEV-ZA-POZAJMICU-2018-NP.pdf )

PRAVILNIK O POZAJMICAMA - preuzmi ( /media/obrasci2018/072018/Pravilnik-o-pozajmicama-072018.pdf )

 

Članovi HST-a imaju pravo na povratnu solidarnu pomoć - pozajmicu iz sredstava članarine:

1. REDOVITE POZAJMICE

Članovi sindikata, ovisno o kreditnoj sposobnosti, mogu dobiti pozajmice u visini od 6.000 do 40.000 kuna na rok otplate do 30 mjeseci

2. MALE (brze) POZAJMICE

Za izvanredne potrebe članovi mogu dobiti malu pozajmicu u visini od 1.000 do 5.000 kuna na rok otplate od 10 mjeseci

Predavanje zahtjeva :

Original zahtjeva predati svom povjereniku ili izravno u Tajništvo HST-a u Zagrebu. U slučaju većeg interesa za pozajmicama isplata se vrši prema listi pristizanja zahtjeva.

Uz zahtjev obavezno priložiti :
- zadnju isplatnu listu

Isplata pozajmice :

Sedam dana iza isplate plaće, a najkasnije zadnji dan u mjesecu, tj. prema listi čekanja. (obavijest o trenutku isplate možete dobiti u Tajništvu HST-a na tel: 01/30-20-222 ili email: blagajnik@hst.hr ( mailto:blagajnik@hst.hr ) )

Otplata pozajmice: 

Rate pozajmice obustavljaju se sa plaće, a u slučaju otkaza ostatak duga obustaviti će se na otpremnini.

Prijevremena otplata pozajmice može se izvršiti na žiro račun sindikata. Informaciju o preostalom iznosu možete dobiti kod blagajnika na tel: 01/30-40-515 ili na email: blagajnik@hst.hr ( mailto:blagajnik@hst.hr )


HST- Hrvatski sindikat telekomunikacija
Park Stara Trešnjevka 2
10000 Zageb
OIB : 25994194051
IBAN HST-a: HR6823900011100024140
Poziv na broj: upišite svoj OIB.URL for news «Pozajmice»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -