PRIJAVA za odmaralište

Kontakt osoba za informacije i rezervacije odmarališta:

GORDANA ŠIMUNEC

tel  01-30-20-222


Nakon potvrđene rezervacije odmarališta trebate uplatiti akontaciju u iznosu od 500,00 kn osobno u Tajništvu sindikata ili putem naloga za plaćanje, kako slijedi:

- IME PLATITELJA – upisati ime i prezime osobe kojoj je odobrena prijava
- PRIMATELJ – upisati HRVATSKI SINDIKAT TELEKOMUNIKACIJA
- IZNOS – upisati iznos od 500,00 kn
- POZIV NA BROJ ZADUŽENJA – upisati OIB
- BROJ RAČUNA PRIMATELJA – IBAN: HR6823900011100024140
- OPIS PLAĆANJA – upisati AKONTACIJA ZA ODMARALIŠTE

Presliku dokaza o uplati trebate dostaviti putem telefaxa: 01 30 41 111 ili na mail tajnistvo@hst.hr ( mailto:tajnistvo@hst.hr )

Ako ne uplatite akontaciju u navedenom roku smatrat će se da ste odustali od korištenja odmarališta.

Nakon uplate akontacije trebate popuniti i u Tajništvo HST-a dostaviti PRIJAVNICU ZA ODMARALIŠTE.URL for news «PRIJAVA za odmaralište»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -