Predsjedništvo HST-a

VESNA MAMIĆ ( vesna.mamic@hst.hr ( mailto:vesna.mamic@hst.hr ) )

099/33-66-031
091/392-99-96

Predsjednica HST-a
Članica Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d.


VIKTOR VANEK ( viktor.vanek@hst.hr ( mailto:viktor.vanek@hst.hr ))

098/878-878

Zamjenik predsjednice HST-a
Predsjednik Radničkog vijeća Hrvatskog Telekoma d.d.
Član Europskog radničkog vijeća DTAG


DARKO ŠUTIĆ ( darko.sutic@hst.hr ( mailto:darko.sutic@hst.hr ) )

099/33-66-013

Dopredsjednik HST-a
Glavni koordinator povjerenika zaštite na radu Hrvatskog Telekoma d.d.
Glavni povjerenik podružnice HST-Hrvatski Telekom


SUZANA ČEPL ( suzana.cepl@hst.hr ( mailto:suzana.cepl@hst.hr ) )

099/54-92-482

Dopredsjednica HST-a
Glavna povjerenica podružnice HST-Optima Telekom
Predsjednica Radničkog vijeća Optima Telekoma d.d.
Članica Nadzornog odbora Optima Telekoma d.d.


MARIJO KOŽIĆ ( marijo.kozic@hst.hr ( mailto:marijo.kozic@hst.hr ) )

099/36-57-422

Dopredsjednik HST-a
Glavni povjerenik podružnice HST-Combis
Sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća Combis d.o.o.
Član Nadzornog odbora Combis d.o.o.


IVICA LEDENKO ( ivica.ledenko@hst.hr ( mailto:ivica.ledenko@hst.hr ) )

098/445-504

Dopredsjednik HST-a
Glavni povjerenik podružnice HST-Ericsson Nikola Tesla Servisi
Član Nadzornog odbora Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.


ROBERT GOLUBIĆ ( robert.golubic@hst.hr ( mailto:robert.golubic@hst.hr ) )

091/469-2925

Dopredsjednik HST-a
Glavni povjerenik podružnice HST-A1


DAVOR DEGMEDŽIĆ ( davor.degmedzic@hst.hr ( mailto:davor.degmedzic@hst.hr ) )

095/223-2225

Dopredsjednik HST-a
Glavni povjerenik podružnice HST-Transcom
URL for news «Predsjedništvo HST-a»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -