Zašto su prekinuti pregovori za Kolektivni ugovor A1 HR
Podijeli:

Zašto su prekinuti pregovori za Kolektivni ugovor A1 HR

Poslodavac traži potpunu zabranu komunikacije prema radnicima A1

Sa žaljenjem konstatiramo da su pregovori za Kolektivni ugovor A1 prekinuti, jer Uprava A1 Hrvatska ne želi kolektivni ugovor i ne želi socijalni dijalog sa sindikatom.

Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije, jučerašnjim priopćenjem radnicima pokušao je odgovornost za prekid pregovora nametnuti strani Sindikata. Na žalost, istina je potpuno suprotna. U tri mjeseca Poslodavac je našao vremena za samo tri sastanka na kojima nije pristao pregovarati o dostavljenom prijedlogu teksta kolektivnog ugovora, odnosno o pravima radnika, već su prijedlozi poslodavca bili usmjereni isključivo na potpunu zabranu komunikacije sindikata s radnicima o čijim pravima pregovaramo.

Poslodavac ne priznaje prava predstavnika radnika

Sindikat je u jednom trenutku čak bio spreman odustati od slanja priopćenja, ali kada je Poslodavac ukinuo mail adresu radničkog vijeća i sindikata, te kada su i direktor zadužen za ljudske resurse i predsjednik Uprave odbili sastanak sa sindikatom i naš zahtjev za razgovorom o nerealno postavljenim ciljevima bez objektivnih normi rada i KPI-ovima na čije izvršenje radnici ne mogu utjecati, onda je bilo jasno da je zbilja nepotrebno razmatrati ustupke Poslodavcu koji izrabljuje radnike i ne priznaje predstavnike sindikata.

Izjava o povjerljivosti uz ugovornu kaznu od 50.000 kuna

Jedna od zanimljivosti ovih -pregovora o pravilima pregovora- je zahtjev za potpisivanje Izjave o povjerljivosti. Strana Sindikata je molila Poslodavca da nam ne dostavljaju povjerljive podatke, ali unatoč svemu zamjenica predsjednika pregovaračkog odbora Sindikata, koja nije radnica A1 Hrvatska, bjanko je potpisala i predala Poslodavcu Izjavu o povjerljivosti u skladu sa zakonom i naglasila da je ona spremna potpisati bilo kakvu dodatnu izjavu o povjerljivosti, samo da pregovori krenu. Poslodavcu to nije bilo dovoljno. Iako radnici A1HR imaju obvezu povjerljivosti u ugovoru o radu, Poslodavac je svejedno inzistirao da se radnici A1, članovi pregovaračkog odbora, obvežu da će platiti ugovornu kaznu od 50.000,00 kuna ukoliko bilo gdje iznesu npr. kolike plaće imaju radnici u službi za korisnike.

To prema zakonu to nije povjerljiv podatak, ali Poslodavac je pojasnio da u svojoj kući on odlučuje što je tajni podatak.

Rezultat - nema pregovora!

Od sredine 2018. godine kada se krenulo s pregovorima pokušali su pregovarati:

a) povjerenici HST-a, isključivo radnici A1HR

b) članovi Radničkog vijeća A1HR

c) povjerenici HST-a, radnici A1 HR uz podršku vodstva sindikata

Rezultat svih pokušaja: nije dogovorena niti jedna jedina odrednica Kolektivnog ugovora unatoč dva postupka mirenja pred predstavnikom Ministarstva nadležnog za rad.

 

Sindikat je i nadalje otvoren za pregovore, ali o pravima radnika, a ne o ograničavanju prava radnika.

Pitate se i što sada?

Snaga argumenata je potrošena i ostao je samo argument snage.

Kada ne postoji želja i volja za internom komunikacijom i razgovorom o svim pitanjima koja muče radnike A1 onda Hrvatskom sindikatu telekomunikacija ne preostaje drugo već da domaću i austrijsku javnost obavijestimo o korporativnim vrijednostima kompanije u vlasništvu austrijskog A1.

Sve teme koje smo mogli rješavati interno od sada postaju javne teme. Tako je odlučila strana Poslodavca. Zakoni Republike Hrvatske daju nam za pravo da poduzimamo sve aktivnosti i industrijske akcije dok ne sklopimo Kolektivni ugovor.

Velika većina radnika poklonila povjerenje listi sindikata – HVALA!

I na kraju koristimo priliku zahvaliti svima koji su glasali na Izborima za Radničko vijeće A1HR i Europsko radničko vijeće A1, a osobito 64% radnika koji su svoje povjerenje poklonili listi Hrvatskog sindikata telekomunikacija. Podržali ste svoje kolege koji zastupaju Vaše interese, unatoč strahu koji je sijala lista menadžmenta neprimjerenim pritiskom na svoje podređene.

Dokazali ste da se ne date lako zaplašiti. Dokazati ćemo to i u danima koji slijede.

Verzija za ispis