Povremeni rad od doma treba regulirati
Podijeli:

Povremeni rad od doma treba regulirati

Europski socijalni partneri u telekomunikacijskom sektoru, UNI Europa & ETNO potpisali su 2.2.2017. zajedničku deklaraciju o mobilnom radu temeljenom na ICT-u.
Zajedničkom izjavom UNI Europa i ETNO željeli su dati dionicima u ICT sektoru definiciju i osnovna načela mobilnog rada temeljenog na ICT-u koji bi se trebali koristiti kao podloga za pregovore na nacionalnoj i / ili razini poduzeća.

Ključni aspekti preporuka uključuju:
- Mobilni rad koji se temelji na ICT-u je dobrovoljan, trebaju se složiti i poslodavac i zaposlenik te ne zamjenjuje druge oblike rada u tvrtki
- Mobilni radnici imaju ista prava kao i ostali radnici
- Jasan vremenski okvir definiran pravilnikom / kolektivnim ugovorom važan je kako bi se izbjegao  vremenski neograničeni rad te osiguralo usklađivanje radnog i privatnog vremena kao i pravo na nedostupnost u slobodno vrijeme
- Zdravstvene i sigurnosne odredbe za mobilni rad
- Komunikaciju predstavnika radnika i mobilnih radnika

U prilogu je originalni tekst zajedničke izjave na engleskom i prijevod na hrvatski jezik, te zajednička prezentacija dobrih radnih praksi.

UNI Europa
Kao europska federacija sindikata za 7 milijuna uslužnih radnika, UNI Europa govori za sektore koji predstavljaju okosnicu ekonomskog i društvenog života u Europi. Sa sjedištem u srcu Bruxellesa, UNI Europa predstavlja 272 nacionalna sindikata u 50 zemalja, uključujući: trgovinu, bankarsko osiguranje i središnje banke, igre, grafiku i ambalažu, kosu i ljepotu, usluge informacijske i komunikacijske tehnologije, medije, zabavu i umjetnost, Poštanske usluge i logistika, privatna skrb i socijalno osiguranje, industrijsko čišćenje i privatno osiguranje, profesionalni sport i slobodno vrijeme, profesionalci / menadžeri i radnici privremenih agencija. UNI Europa predstavlja najveću regiju u UNI Globalnoj uniji.

ETNO
Europsko udruženje operatora telekomunikacijskih mreža (ETNO) glas je europskih operatera telekomunikacijskih mreža od 1992. Njegovih 40 članova i promatrača iz Europe i šire predstavljaju okosnicu europskog digitalnog napretka. Glavni su pokretači širokopojasne mreže i zauzeti su za njegov kontinuirani rast u Europi. Članovi ETNO-a su paneuropski operatori koji također imaju nova radna mjesta izvan svojih nacionalnih tržišta. ETNO okuplja glavne ulagače u inovativne i visokokvalitetne platforme i usluge e-komunikacija, što predstavlja 70% ukupnog sektora. ETNO blisko doprinosi oblikovanju najboljeg regulatornog i komercijalnog okruženja za svoje članove kako bi nastavili s uvođenjem inovativnih i visokokvalitetnih usluga i platformi u korist europskih potrošača i poduzeća.

Verzija za ispis