Potvrđeno pravo na štrajk u Međunarodnoj organizaciji rada
Podijeli:

Potvrđeno pravo na štrajk u Međunarodnoj organizaciji rada

Više od šezdeset godina predstavnici poslodavaca prihvaćali su činjenicu da konvencije MOR-a sadrže i jamče pravo na štrajk; međutim pod utjecajem male, ali utjecajne skupine anti-sindikalnih pravnika unutar Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE), poslodavci su odlučili obrušiti se na pravo na štrajk koristeći MOR kao trojanskog konja za daljnje smanjivanje i urušavanje radničkih i sindikalnih prava.Radnički i poslodavački predstavnici su postigli sporazum na posebnom sastanku MOR-a koji je održan ovaj tjedan a koji je zasnovan na priznanju prava na poduzimanje industrijske akcije što su svojim priznanjem prava na štrajk poduprle vlade.

Ovaj je sporazum postignut i nakon međunarodne sindikalne mobilizacije pod nazivom „Nekada moraš reći “NE.“ Ne dirajte naše pravo na štrajk!“18. veljače, a koja je  uključivala više od 100 aktivnosti u više od 60 zemalja. U toj globalnoj sindikalnoj mobilizaciji sudjelovali su i NHS i SSSH, punopravne članice Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) javno zatraživši od  Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske udruge poslodavaca da na nacionalnoj i međunarodnoj razini djeluju odgovorno, podrže MOR i njegove nadzorne mehanizme i zauzmu se za pravo na štrajk kao temeljno pravo i temelj pravednosti i demokracije.

Priopćenje NHS-a i SSSH-a od 18. veljače

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) proglasila je 18. veljače 2015. godine globalnim danom akcije u obranu prava na štrajk.Dan akcije provodi se kao odgovor na drske i agresivne napade poslodavačkih skupina u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR) i Odboru za primjenu standarda, koje od 2012. godine sustavno namjeravaju potkopati i ukinuti međunarodnu pravnu osnovu prava na štrajk i dovesti u pitanje suvremene industrijske odnose te mandat i ulogu MOR-a, prvenstveno na području nadzornih mehanizama, kao agencije UN-a čija je primarna zadaća štititi prava radnika. Bez MOR-a i njegovih nadzornih mehanizama – te prije svega bez konvencija 87 (sloboda udruživanja) i 98 (pravo na kolektivno pregovaranje), radnici ostaju bez važnog pristupa pravdi i pravednosti!

Više od šezdeset godina predstavnici poslodavaca prihvaćali su činjenicu da konvencije MOR-a sadrže i jamče pravo na štrajk; međutim, posljednjih nekoliko godina, pod utjecajem male, ali utjecajne skupine anti-sindikalnih pravnika unutar Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE), poslodavci su odlučili obrušiti se na pravo na štrajk koristeći MOR kao trojanskog konja za daljnje smanjivanje i urušavanje radničkih i sindikalnih prava.Pravo na štrajk temeljno je pravo zaštićeno i Europskom socijalnom poveljom i konvencijama MOR-a, kao i Europskom poveljom o temeljnim pravima, te presudama Europskog suda za ljudska prava i kao takvo se na smije dirati;

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), kao punopravni članovi Međunarodne i Europske konfederacije sindikata jasno poručuju: Ne dirajte naše pravo na štrajk!Ne dopuštamo ograničavanja prava na štrajk kao jedinog alata koji radnici mogu koristiti u svoju zaštitu i u cilju osiguravanja boljih uvjeta rada. Bez prava na štrajk, kolektivno pregovaranje nije ništa drugo do kolektivno prosjačenje!
Na tržištu rada i u kolektivnom pregovaranju poslodavci su jača strana jer je na njihovoj strani i u njihovim rukama kapital i upravo tu nužnu protutežu kapitalu čine pravo i mogućnost štrajka radnika. Tako se pravom na štrajk uravnotežuje odnos poslodavaca i sindikata, odnosno radnika, te oni mogu biti i jesu ravnopravni socijalni partneri što im prirodno proizlazi iz samog sustava tržišta rada. U protivnom, bez prava na štrajk ili sa umanjenim tim pravom, radnike se pretvara u slabe i nemoćne prosjake koji mole i prose ono što im već po samoj naravi stvari i temeljem njihovog rada pripada.
Globalno istraživanje koje je za ITUC 2013. godine – dakle, u jeku krize – provela agencija TNS, pokazuje kako više od 99 posto ispitanika podupire pravo na štrajk!Međutim, u krizi su prava radnika dodatno snižavana, a socijalni dijalog i sindikati izloženi velikim pritiscima; pravo na štrajk se pod pritiscima poslodavaca dovodi u opasnost, ograničavaju se i čak zabranjuju sloboda udruživanja i pravo na prosvjede – svjedoci smo toga bili i u nizu slučajeva u Hrvatskoj, a iz novoga Zakona o radu izbrisano je da  sindikalne središnjice imaju  pravo pozvati na štrajk, već su navedeni samo sindikati.

Europski odbor za socijalna prava (ECSR), glavno nadzorno tijelo (revidirane) Europske socijalne povelje Vijeća Europe, krajem siječnja objavio je tzv. „Zaključke 2014.“ koji pokazuju kako gotovo sve države članice EU i EGP te države kandidatkinje, usprkos prevladavajućoj javnoj potpori pravu na štrajk, kroz zakone i/ili u praksi i dalje krše temeljno pravo na kolektivnu akciju odnosno štrajk!

Kršenja prava na štrajk kreću se od zabrane ili ograničavanja prava na kolektivnu akciju, otkaza zbog sudjelovanja u štrajku, previsokih kriterija, nedovoljne zaštite od otkaza, do nedovoljnih mogućnosti sindikatima u organiziranju industrijskih akcija.U takvim uvjetima i u situaciji kada su radnici sve ranjiviji i sve više izloženi izrabljivanju, slabljenje MOR-a te ukidanje i ograničavanje prava na štrajk vratilo bi vrijeme sto godina unatrag i prepustilo radnike na milost i nemilost poslodavaca, a klatno moći, koje je već uvelike pretegnulo na stranu poslodavaca, još bi se više prebacilo na tu stranu.

Povijest je, međutim, pokazala kako su radnici organizirani u sindikate spremni i odlučni štititi svoja prava i da će i dalje pribjegavati štrajku kada ne postoji druga mogućnost.Vlade moraju biti svjesne rizika i oduprijeti se takvoj taktici poslodavaca te stati na stranu pravde – na stranu radnika u obrani ovog temeljnog prava, uključujući davanje potpore rješavanju institucionalne krize i spora pred Međunarodnim sudom pravde u slučaju neuspjeha tripartitnog dogovora o priznavanju prava na štrajk u Konvenciji 87.Puno je poslodavaca koji poštuju pravo radnika na sindikalno organiziranje i na štrajk.

No čini se kako IOE ne prihvaća da je pravo na štrajk, iako katkada „nezgodno“ za poslodavce, temelj pravednosti na radnome mjestu, ali i same demokracije.Ako poslodavci uspiju u svojoj nakani, posljedice će biti dramatične, a društvena nejednakost koja je već sada na rekordno visokoj  razini nastavit će rasti.U Hrvatskoj je pravo na štrajk zajamčeno člankom 60. Ustava RH. Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Nezavisni hrvatski sindikati iz tih razloga udružuju snage s milijunima radnika diljem svijeta organiziranima u ITUC i zahtijevaju od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske udruge poslodavaca da na nacionalnoj i međunarodnoj razini djeluju odgovorno, podrže MOR i njegove nadzorne mehanizme i zauzmu se za pravo na štrajk kao temeljno pravo i temelj pravednosti i demokracije.Pravo na štrajk temeljna je obrana radnika od porobljavanja!

Mladen Novosel, predsjednik SSSH, v.r.Krešimir Sever, predsjednik NHS-a, v.r.

Verzija za ispis