Potpisan je novi Kolektivni ugovor HT- a
Podijeli:

Potpisan je novi Kolektivni ugovor HT- a

Danas je u Upravi Hrvatskog Telekoma potpisan Kolektivni ugovor za razdoblje do 30.lipnja 2017. godine. Novi Kolektivni ugovor potpisao je predsjednik Uprave Davor Tomašković i član Uprave Boris Batelić, kao predstavnici Poslodavca, te predsjednik HST-a Juko Cikojević i potpredsjednik RSRH, Ivan Majdak, kao predstavnici dva reprezentativna sindikata.

Pregovarački odbor sindikata u sastavu Vesna Mamić, predsjednica, te članovi Goranin Gradaščević, Darko Šutić, Mario Turek i Sandra Vukelić Pavlinović, kao predstavnici HST-a, te Ivan Majdak i Ante Smolčić, kao predstavnici RSRH, nakon dva mjeseca intenzivnih pregovora s Pregovaračkim odborom Poslodavca koji je vodio Siniša Đuranović,  uspješno su okončali pregovore.

Unatoč  potpuno udaljenim početnim stavovima i očekivanjima, u konačnici je postignut kompromis i ugovorena je visoka razina prava za radnike Hrvatskog Telekoma.

Prava utvrđena novim kolektivnim ugovorom:

Radno vrijeme

Najveća bitka vodila se za radno vrijeme, jer je Poslodavac ustrajao na uvođenju šestodnevnog radnog tjedna (svaka radna subota). Međutim, Sindikatima je to bilo neprihvatljivo pod cijenu nepotpisivanja kolektivnog ugovora.  U konačnici učinjen je kompromis da za vrijeme trajanja ovog Kolektivnog ugovora jedino dućani i na dalje rade 5+6 radni tjedan ( kako rade već nekoliko godina), a da je za sve druge izmjene radnog tjedna potrebna suglasnost sindikata.

Prihvaćen je dugogdišnji zahtjev sindikata da se radnicima koji rade na dane blagdana koji padaju unutar tjedna omogući dodatni dan tjednog odmora. Ukupno u godini je trinaest takvih dana.

Smanjenje plaće ili otkaz zbog radnog učinka

Zahtjev Poslodavca, da se na temelju radnog učinka, radniku  može smanjiti plaća ili otkazati ugovor o radu, sindikatima je bio potpuno neprihvatljiv, također po cijenu ne sklapanja ugovora, pa ta odrednica nije sastavni dio kolektivnog ugovora.
Plaća
Budžet za plaće u 2016. godini povećava se za minimalno 5 milijuna kuna.

Dodaci na plaću

Ugovorena povećanja plaće su slijedeća:
− za noćni rad                                            40%
− za prekovremeni rad                                  50%
− za rad nedjeljom                                       35%
− za rad na dane blagdana i neradne dane         50%
- za rad subotom                                         10%

Kad radnik ostvaruje pravo na povećanu plaću po više osnova, ukupno povećanje ne može iznositi više od 60%.

Ugovoreno je da radnici mogu godišnje raditi ukupno 250 sati prekovremeno.

Poslodavac je ukinuo povećano plaćanje popodnevnog rada. 

Naknada za pasivno dežurstvo smanjuje se sa 10% na 5%, a kako sindikati smatraju da je potpuno neprimjerena cijena, ugovorena  je obveza Poslodavca da najkasnije u roku 6 mjeseci sa svakim radnikom pojedinačno ugovorom o radu utvrdi vrijeme i visinu naknade za pasivno dežurstvo.  Intervencija se plaća 170% .

Otpremnine
Otpremnine koje će radnici dobiti u slučaju poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza bit će slijedeće:
- za radnike od 2 do 5 godina staža u HT-u - zakonska otpremnina
- za radnike od 5 do10 godina staža u HT-u - 5.000,00 kn neto po godini staža
- za radnike sa više od 10 godina staža u HT-u
- 6.400,00 kn neto po godini staža

U slučaju kolektivnog viška u prvom kvartalu 2016. godine, radnicima kojima će radni odnos prestati do 1.travnja 2016. godine, a koji imaju više od 5 godina staža kod Poslodavca,  garantira se dodatna otpremnina od 2.500,00 kuna bruto po godini staža u HT-u, te plaćena prekvalifikacija. 

Godišnji odmor za 2016. godinu

Plan godišnjeg odmora za 2016.godinu utvrdit će se najkasnije do 29.veljače 2016. godine, ali po novim, izmijenjenim pravilima.

Obzirom da Poslodavac mora rezervirati financijska sredstva za dane neiskorištenog godišnjeg odmora, koji se prenose u narednu godinu, odlučio je stimulirati radnike da koriste godišnji odmor "godinu za godinu". U tu svrhu smanjen je broj dana godišnjeg odmora  u prosjeku 3 do 4 dana, međutim, radniku koji u tekućoj godini iskoristi sve dane godišnjeg odmora vraćaju se 2 - 4 dana, kao plaćeni dopust (slobodni dani) koje može koristiti u istoj godini, a najkasnije do 30.lipnja naredne godine.

U konačnici svim radnicima se ukupni broj dana odmora smanjuje za jedan dan.

Roditelji djece s težim smetnjama u razvoju imaju pravo na 32 dana godišnjeg odmora i dodatne slobodne dane.

Invalidne osobe imaju pravo na minimalno 25 dana godišnjeg odmora bez ograničenja u rasporedu korištenja odmora.

Prigodne nagrade

Radnicima će biti isplaćen dar za Uskrs u visini 400,00 kuna, te prigodna godišnja nagrada u dva dijela - kao regres u visini 1.250,00 kuna, te božićnica u visini 1.250,00 kuna. Umjesto regresa u 2016. godini radnici mogu izabrati uplatu u Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond.

Dar djeci ugovoren je u visini 600,00 kuna, a 3.000,00 kuna djeci samohranih roditelja, djeci s težim smetnjama u razvoju kao i djeci radnika u obiteljima s četvero i više djece.

Pomoći

Radnici imaju pravo na pomoć:
- za smrt radnika u visini 50.000,00 kn ( ili 150.000,00 kn za smrt uslijed nezgode)
- za smrt člana uže obitelji (supružnici -10.000 kuna. a djeca 15.000,00 kn bruto)
- za smrt roditelja – 3.000,00 kn neto
- za neprekidno bolovanje duže od 180 dana – 10.000,00 kn bruto
- za nastanak teške invalidnosti  - 10.000,00 kn bruto

Pomoć za rođenje djeteta se isplaćuje u visini 3.316,00 kn neto, a naknade radnicima koji koriste drugih 6 mjeseci rodiljnog dopusta u visini 1.200,00 kuna bruto mjesečno (960,00 kn neto).

Kolektivni ugovor osigurava pomoć za školovanje djece umrlih radnika kao i jednokratnu pomoć za školovanje djece naših radnika - samohranih roditelja.

Bolovanje

Kolektivnim ugovorom povećava se dosadašnja naknada za bolovanje iznad 42 dana pa sada radnici imaju pravo na naknadu:
-    do 42 dana  bolovanja u visini 70% zakonske osnovice 
-    od 43 dana do 180 dana bolovanja u visini 80% zakonske osnovice 
-    preko 181 dan bolovanja u visini 85% zakonske osnovice


Osiguranje radnika

Novost u Kolektivnom ugovoru je obveza ugovaranja premije kojom će radnici koji su na bolovanju zbog ozljede (od 0-24 sata) od Alliance osiguranja dobiti odštetu u visini 100,00 kuna po danu bolovanja, a maksimalno 10.000 kuna. Dodatno, ugovorit će se putno osiguranje radnika koji službeno putuju u inozemstvo.

Prijevoz

Prijevoz je bio sporan do zadnjeg trenutka, ali je na kraju dogovoreno da prijevoz ostaje kao do sada, osim uvećanja na 55% (do sada 50%)  za međumjesni prijevoz, kad se ne prilaže kupljena karta.

Sistematski pregledi, sportski susreti 

Zadržano je pravo svakog radnika, da jednom godišnje uradi sistematski zdravstveni pregled, a novost ovog kolektivnog ugovora je da je taj dan slobodan dan za radnika.  Sportski susreti radnika HT-a će se održavati i nadalje.

Zaključak

Ovo je dobar kolektivni ugovor koji odražava trenutačno stanje u kompaniji.Nadam se, da je obzirom na poboljšanje rezultata poslovanja, ovo tek dobra osnova za početak istinskog socijalnog dijaloga koji će rezultirati pravednim usklađenjem interesa Poslodavca i radnika, a kao rezultat toga očekujem, da će idući kolektivni ugovor biti bolji od ovoga danas.

Juko Cikojević, predsjednik

Verzija za ispis