One Telekom Union -OTU- sindikat radnika Deutsche Telekom Grupe
Podijeli:

One Telekom Union -OTU- sindikat radnika Deutsche Telekom Grupe

Deutsche Telekom AG (DTAG) se transformira u pravu Europsku kompaniju s mnogim svojim uslugama funkcionalno centraliziranim širom zemalja u Europi.  DTAG naziva ovaj proces “One DT - One Telekom Europe”.

Sindikati pojedinih zemalja, podružnica  Deutsche Telekom Grupe, udruženi u UNI Global Union, smatraju da je potrebno uspostaviti novi oblik jedinstvenog europskog sindikata koji će utjecati na zaštitu interesa radnika u planiranom jedinstvenom One Telekom Europe.U tu svrhu na sastanku sindikata, održanom u Budimpešti 7 i 8 lipnja 2016.godine, donesena je odluka o formiranju jedinstvenog sindikata OTU - One Telekom Union.

OTU će značiti blisku suradnju između nacionalnih sindikata Deutsche Telekoma, nacionalnih radničkih vijeća, Europskog radničkog vijeća, predstavnika radnika u Nadzornim odborima nacionalnih kompanija - podružnica Deutsche Telekoma, te  UNI Global Union – međunarodne sindikalne središnjice koja okuplja većinske sindikate radnika Deutsche Telekoma.

Verzija za ispis