MojPosao.net: Rast prosječne neto plaće nakon 2,5 godine
Podijeli:

MojPosao.net: Rast prosječne neto plaće nakon 2,5 godine

Rast prosječne neto plaće nakon 2,5 godine

08.01.2015./MojPosao.net/

U četvrtom kvartalu 2014. godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosila je 5.442 kune što je za 3% više nego u prethodnom kvartalu. Pribrojimo li neto plaći bonuse tada je visina prosječne mjesečne plaće 5.613 kuna.

Osim kategorije top managementa, koja ima u prosjeku 109% višu plaću u odnosu na prosjek, najplaćenija zanimanja su ona iz područja telekomunikacija te marketinga, oglašavanja i odnosa s javnošću, sa 45% višom, odnosno 30% višom plaćom od prosječne.

Najmanje prosječne plaće imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (-41%), te radnici u tekstilnoj i kožnoj industriji (-47%).

Magisterij ili doktorat povećava plaću za čak 96% u odnosu na SSS

U posljednja tri mjeseca muškarci su imali u prosjeku 11% višu plaću od žena, što je ista razlika u odnosu na prethodna tri mjeseca.

Stupanj obrazovanja i dalje uvelike utječe na visinu plaće. Osobe sa završenim fakultetom imaju 52% višu plaću u odnosu na osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem, a 20% višu plaću od prosječne. Završeni magisterij ili doktorat povećava plaću u prosjeku za čak 96% u odnosu na srednju stručnu spremu.

U odnosu na prosječnu plaću u istraživanju, ispitanici sa srednjom stručnom spremom imaju prosječno 21% nižu plaću, dok ispitanici s postdiplomskim ili MBA školom imaju 56% višu plaću od prosjeka.

Najbolje plaćaju privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Visina plaća ovisi i o vlasničkoj strukturi tvrtke, stoga zaposleni u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu imaju za 19% veću plaću od prosjeka, dok su, izuzev onih u udrugama, plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu najniže i iznose 8% manje od prosjeka, 5.005 kuna.

Plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu više su od prosjeka za 3%, dok plaće zaposlenih u javnoj i lokalnoj samoupravi odgovaraju prosjeku.

I dalje se više isplatiti raditi u većoj tvrtki.  U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih plaće su 14% ispod prosjeka, a u tvrtkama s 21 do 50 zaposlenika, plaće su 4% više od prosjeka, baš kao i plaće u tvrtkama s 50 do 250 zaposlenika. Plaće u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika su više od prosjeka za 10%.

Gledajući primarnu djelatnost tvrtke, bez obzira na zanimanje, najviše plaće imaju ispitanici zaposleni u tvrtkama koje se bave informacijskim tehnologijama i telekomunikacijama, 25% više od prosjeka, iza kojih slijede tvrtke koje se bave proizvodnjom, prijenosom i distribucijom energije (+23%). Plaće su najniže u tvrtkama koje se bave turizmom i ugostiteljstvom (-15%) te poljoprivredom i šumarstvom (-15%).

Visina plaće prema županijama

Gledano prema županijama, najniže plaće u četvrtom kvartalu 2014. zabilježene su ponovno u Vukovarsko-srijemskoj županiji, čak 23% ispod prosjeka. Najniže prosječne plaće još su i u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji (22%, odnosno 19% ispod prosjeka).

Sukladno očekivanjima, najviše plaće su zabilježene u Gradu Zagrebu i to 14% iznad prosjeka. Nakon Grada Zagreba slijedi Zagrebačka županija gdje su plaće tek nešto niže od prosjeka (-1%).

Maksimum po pitanju plaće postiže se u 55. godini života

Na početku karijere dok još nemaju iskustva, ispitanici imaju 17% manju plaću od prosjeka. S godinom do dvije iskustva ispitanici u prosjeku imaju 8% nižu plaću. S tri do pet godina iskustva plaća je 3% viša od prosjeka, a sa šest do deset godina plaća je 8% viša od prosječne.

Povezano s tim, najmlađi zaposlenici, oni do 24 godine starosti imaju i najnižu plaću odnosno 28% ispod prosjeka. S prosječno 30 godina i visina plaće je blizu prosjeka, -3%. U dobi od 55 godina ispitanici postižu maksimum i plaća im je u prosjeku 17% viša od prosječne.

Četvrtina ispitanika nema nikakve dodatne beneficije

Od beneficija, zaposlenici najčešće dobivaju naknadu za putne troškove (46%), nakon čega slijedi mobilni telefon (28%). Četvrtina ispitanika (25%) nema nikakve dodatne beneficije.

 

O istraživanju MojaPlaća.hr

MojaPlaća.hr je servis koja prati iznose plaća za pojedina radna mjesta u Hrvatskoj i omogućuje usporedbu s plaćama u regiji: Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini. Nastavak je Istraživanja o visini plaća koje portal MojPosao provodi od 2005. godine.

MojaPlaća omogućuje pregled podataka o plaćama za svako radno mjesto, a poslodavcima su dostupne i opće analize u kojima se uspoređuje visina plaća prema godinama radnog iskustva, spolu, stručnoj spremi, županijama, djelatnostima, veličini tvrtke, tipu vlasništva tvrtke i slično.

Istraživanje o visini plaća MojaPlaća.hr trenutno obuhvaća 326 radnih mjesta iz 36 djelatnosti. Obrada podataka napravljena je na 206 radnih mjesta za koje smo u protekla tri mjeseca skupili više od 10 ispitanika. Prikupljanje ispitanika provodi se kontinuirano putem interneta, a podaci o plaćama ažuriraju se sa svakim novim unosom ispitanika koji dobiva uvid u podatke o visini plaće za svoju radnu poziciju. Do sada je u istraživanju sudjelovalo preko 41.000 ispitanika.

Istraživanje o visini plaća

Rast prosječne neto plaće nakon 2,5 godine

U četvrtom kvartalu 2014. godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosila je 5.442 kune što je za 3% više nego u prethodnom kvartalu. Pribrojimo li neto plaći bonuse tada je visina prosječne mjesečne plaće 5.613 kuna.

10% veće plaće od prosjeka u tvrtkama s više od 1000 zaposlenika

U III. kvartalu 2014. godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj bila je na istoj razini kao u II. kvartalu ove godine te je iznosila 5.266 kuna.

Najviše zarađuju osobe visoke stručne spreme zaposlene u stranim kompanijama

U drugom kvartalu 2014. godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosila je 5.266 kuna što je najniži iznos prosječne plaće gledano od 2012.godine. Međutim, pribrojimo li neto plaći bonuse tada je visina prosječne mjesečne plaće 5.326 kuna.

Istrijani nakon Zagrepčana najplaćeniji u Hrvatskoj

Prema rezultatima servisa MojaPlaća.hr koji nudi informacije o plaćama za pojedine pozicije, u prvom kvartalu 2014. godine prosječna mjesečne neto plaća za sve pozicije u Hrvatskoj iznosila je 5.346 kuna, što je lagani pad u usporedbi s posljednjim kvartalom u 2013. kada je iznosila 5.382 kune. Međutim, pribrojimo li neto plaći i bonuse i božićnice tada je visina prosječne mjesečne plaće 5.408 kuna.

2013. završili smo s prosječnom plaćom od 5.382 kune

Prema rezultatima servisa MojaPlaća.hr u zadnjem kvartalu 2013. godine zabilježen je neznatan pad prosječne neto plaće u odnosu na treći kvartal iste godine.

Verzija za ispis