Pozivamo Vladu RH na ratifikaciju C-190 protiv nasilja i uznemiravanja
Podijeli:

Pozivamo Vladu RH na ratifikaciju C-190 protiv nasilja i uznemiravanja

Hrvatski sindikat telekomunikacija poziva Vladu Republike Hrvatske na ratificiranje Konvencije MOR-190 protiv nasilja i uznemiravanja (C190).

Ova povijesna Konvencija, koja je usvojena od strane Međunarodne organizacije rada u lipnju 2019. godine, je prvi globalni standard koji ima za cilj eliminirati nasilje i uznemiravanje u svijetu rada. 

Međutim, da bi Konvencija stupila na snagu mora biti ratificirana u najmanje dvije zemlje do lipnja 2020. Do sada, samo je Urugvaj ratificirala C190. Argentina, Finska i Španjolska su se obvezale da će ratificirati C190.

Generalna tajnica UNI-Globalunion, Christy Hoffman, kaže:
„Konvencija MOR-a 190 može promijeniti živote, a mi svi imamo svoju ulogu da konvencija postane stvarnost. Mi tražimo sindikate da pojačaju pritisak na svoje Vlade. Jednostavno nema izgovora da ne ratificiraju ovu Konvenciju. Nasilje i zlostavljanje su neprihvatljivi na poslu ili bilo gdje drugdje, a zemlje se moraju pokrenuti i ratificirati Konvenciju.”

Konvencija pokriva sve radnike u svim sektorima i ima jak rodno utemeljeni fokus, prepoznavanjem da su žene neproporcionalno pogođene nasiljem i uznemiravanjem. C190 se ne odnosi samo na uznemiravanje na radnom mjestu, već uključuje nasilje treće strane i uznemiravanje od kupaca i korisnika usluga.

UNI već uključuje aspekte Konvencije u svoje globalne sporazume s multinacionalnim kompanijama, kao što su telekom div Orange. UNIGlobalunion također potiče sindikate da u svojim kolektivnim ugovorima uključe konvenciju C190  kao snažnu politiku protiv rodno uvjetovanog nasilja.

Verzija za ispis