Juko Cikojević ponovo izabran za predsjednika HST-a
Podijeli:

Juko Cikojević ponovo izabran za predsjednika HST-a

Na 6.Saboru HST-a, koji je održan 27.svibnja 2016. godine, Juko Cikojević izabran je za predsjednika, te se tako "ključ HST-a" i u narednom četverogodišnjem mandatu nalazi u njegovim rukama.

Podnoseći izvještaj o radu u prethodnom mandatu, podsjetio je da je HST- Hrvatski sindikat telekomunikacija, između dva Sabora, od sindikata jedne kompanije, Hrvatskog Telekoma, krenuo u ostvarenje svog ciljeva, a to je da bude reprezentativni sindikat ICT sektora u Hrvatskoj.

U ovom trenutku HST okuplja radnike, članove HST-a u Hrvatskom Telekomu, Combisu, Optima-Telekomu i Ericsson Nikola Tesla Servisima, a trenutno se vode pregovori o pristupanju postojećih sindikata u drugim kompanijama, kao i osnivanje potpuno novih sindikata u kompanijama u kojima nas do sada nije bilo.

HST ima vodstvo sindikata i stručne službe, svoje zaposlenike, neovisne o bilo kojem poslodavcu.

Nikada nije bilo teže zaštititi radnike od stalne težnje poslodavaca da smanjujući prava radnika osiguraju profit kapitalu. Imamo više od 25 godina iskustva, ali smo svjesni da moramo učiti, raditi i širiti se kako bismo bili što jači.

Snagu sindikatu daju prvenstveno naši članovi. Zahvaljujući što je naš rad prepoznat u kompanijama u kojima imamo članstvo, HST u ovom trenutku okuplja preko 80% sindikalno organiziranih radnika u Hrvatskom Telekomu i Ericssonu, a u Combisu i Optima-Telekomu smo jedini sindikat.

Naše rad se intenzivira i na globalnoj razini u suradnji među sindikatima Deutsche Telekom Grupe, te Globalnog Ericssona.

Verzija za ispis