Naknada za pravo puta - zahtjev za izmjenama
Podijeli:

Naknada za pravo puta - zahtjev za izmjenama

#Vlada Republike Hrvatske
n/r predsjednik mr.sc. Andrej Plenković

#Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,                                                                                  n/r ministar Oleg Butković , dipl.ing 

#Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ,                                                                      n/r državni tajnik Bernard Gršić, dipl.ing

#HAKOM Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,
n/r predsjednik vijeća Tonko Obuljen, dipl.ing.

---------------------------------------------------------------

Datum:    28.lipanj 2018.
Predmet: Naknada za pravo puta – zahtjev za izmjenama

Poštovani,

HST - Hrvatski sindikat telekomunikacija (www.hst.hr) je sindikat ICT sektora Hrvatske koji je na nacionalnoj razini udružen u najveću sindikalnu središnjicu NHS - Nezavisne hrvatske sindikate (www.nhs.hr), a na međunarodnoj razini aktivno sudjelujemo u radu UNI Globalunion (www.uniglobalunion.org), reprezentativne sindikalne središnjice usluga, te u  tripartitnom socijalnom dijalogu Europske komisije u Odboru za telekom socijalni dijalog.

Na žalost, u ovom trenutku izražavamo svoje nezadovoljstvo zbog činjenice da se prema DESI indeksu 2018, koji mjeri razvoj digitalnog društva, Republika Hrvatska nalazi na 22. od ukupno 28 zemalja i to uglavnom zbog mogućnosti povezivanja. Hrvatski građani se internetom koriste više od europskog prosjeka,  poduzeća spremno uvode digitalne tehnologije, povećava se broj školovanog kadra i stječu napredne digitalne vještine, međutim pokrivenost brzom širokopojasnom mrežom i dostupnost u ruralnim područjima vrlo su ograničene. Uz sve to cijena fiksnog širokopojasnog pristupa je i dalje među najvišim u Europi.

Iako bi bilo za očekivati da su Hrvatski Telekom, Vipnet, te drugi telekom operateri krivci za ovakvo digitalno pozicioniranje Republike Hrvatske, HST - Hrvatski sindikat telekomunikacija veliki dio odgovornosti vidi u regulatornom okviru, a osobito u državnim nametima koji se u obliku raznih poreza uvode telekom operaterima, pa tako i u naknadi za pravo puta,  koja značajno poskupljuje i limitira  investicije u gradnju širokopojasne mreže.

U DESI izvješću EU komisije o napretku u području digitalizacije navodi se slijedeće: „ Zamjetljivo je da su 2017. u odnosu na prethodnih pet godina ulaganja u ultrabrzu širokopojasnu infrastrukturu bila veća, s više od 70 najavljenih uvođenja novih svjetlovodnih pristupnih mreža, većinom od strane najvećeg alternativnog operatora i pozicioniranog operatera. Hrvatska bi se mogla više usredotočiti na poboljšanje svojih rezultata u području povezivosti kako bi mogla ostvariti ciljeve digitalne agende za Europu, prije svega cilj pokrivenosti cjelokupnog stanovništva brzom širokopojasnom mrežom brzine od najmanje 30 Mbsps. Korisno bi bilo ubrzati uvođenje odobrenih pristupnih i posredničkih mreža koje se financiraju sredstvima EU.  Posebno se čini da se ovo potonje blokira na razini države, te Hrvatska riskira gubitak EU-ovih sredstava.  … U slučaju nepoduzimanja mjera, Hrvatska bi mogla još više zaostajati u razvoju digitalnog gospodarstva i društva.“

Investicije  u širokopojasnu mrežu su presudan faktor u razvoju digitalnog društva, pa Vas pozivamo da razmotrite mogućnost da se naknade za pravo puta, kao značajan dio troška,  snize na razumnu mjeru. Naime, udio potencijalnog opterećenja na ime naknada za pravo puta i naknada za služnost u poslovnim prihodima Hrvatskog Telekoma iznosi 6% godišnje, dok telekomunikacijske kompanije u regiji za tu svrhu izdvajaju između 0,003 i 1,6% godišnjih prihoda. Ukoliko se naknadama za pravo puta i pravo puta pridodaju iznosi plaćeni za zakupe i koncesije za infrastrukturu, ukupno opterećenje iznosi 7,13% poslovnih prihoda Hrvatskog Telekoma. Za usporedbu, u zemljama Europske unije koje naknadu na pravo puta propisuju u postotku tržišnih prihoda operatora EKI visina naknade varira od minimalno 0,25% (Portugal) do najviše 1,5% (Španjolska).

Kao aktivan član Radne skupine za ICTS zakonodavstvo unutar Odbora za telekom socijalni dijalog Europske komisije,  napominjem da naknada za pravo puta u Republici Hrvatskoj značajno odudara od uobičajenih europskih regulatornih praksi, te je u neskladu sa preporukama međunarodnih institucija kao što su Europska komisija, OECD, ITU i UNESCO koje tu naknadu vide kao prepreku koja koči veća ulaganja u EKI u cilju osiguravanja potpunije širokopojasne povezivosti zemalja. Ove institucije preporučuju da se naknade za pravo puta snize na razumnu razinu, preporučuju ukidanje ili snižavanja svih dozvola i naknada povezanih s pravom puta, pri čemu je ključno smanjiti namete na izgradnju i održavanje infrastrukture kako bi se povećao investicijski potencijal privatnih investitora za ulaganje u EKI.

Metoda određivanja naknade za pravo puta za prolaz EKI preko zemljišta u javnom vlasništvu u Republici Hrvatskoj u značajnoj mjeri odstupa od najboljih europskih praksi, jer čak 26 europskih zemalja prilikom definiranja naknade za pravo puta prepoznaje razliku između zemljišta u privatnom i javnom vlasništvu (dok u Republici Hrvatskoj takve razlike nema), pri čemu se u čak 13 europskih zemalja naknada za pravo puta za prolaz EKI javnim zemljištem ne plaća. Tekuća metoda određivanja visine naknade za pravo puta u Republici Hrvatskoj, kako za poljoprivredno, tako i za građevinsko zemljište je ujedno i ekonomski neodrživa, jer je iznos godišnje naknade ili značajno ili često čak višestruko veći od tržišne vrijednosti zemljišta kroz kojeg prolazi EKI.

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta je potrebno izmijeniti kako bi se godišnji iznos naknade smanjio i sveo u okvire stvarnih tržišnih vrijednosti i razumne procjene štete nastale zbog prolaza EKI preko javne ili privatne površne.

Dodatno, treba na jednoznačan i transparentan način provoditi pravila za sve jedinice lokalne uprave i sve infrastrukturne investitore pod jednakim uvjetima. Naime, telekom operatere se dovodi u neravnopravnu  tržišnu utakmicu  s državnom tvrtkom Odašiljači i veze (OiV),  koja je izabrana da gradi novu nacionalnu agregacijsku mrežu, odnosno u neravnopravan odnos prema svim drugim infrastrukturnim investitorima kao npr. HEP i drugi, koji tu naknadu ne moraju plaćati.

HST - Hrvatski sindikat telekomunikacija je reprezentativni sindikat u Hrvatskom Telekomu, u Vipnetu, te drugim telekom i ICT kompanijama. Interes nam je što veće investiranje u širokopojasnu mrežu kao garanciju novih i kvalitetnih radnih mjesta u ICT sektoru, čiji radnici su naši članovi. Vjerujemo da će razvoj digitalnog gospodarstva potaknuti otvaranje kvalitetnih radna mjesta  i u drugim gospodarskim granama,  u svim dijelovima Republike Hrvatske, te zaustaviti iseljavanje.

Stoga Vas još jednom pozivamo da razmotrite zahtjev za izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. Za eventualna dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Lijep pozdrav,

Članica EU Odbora za telekom socijalni dijalog

Vesna Mamić, dipl.ing.

Verzija za ispis