DESI 2019 - EU index digitalnog gospodarstva - Hrvatska zauzima 20. mjesto

Među 28 država članica EU-a u okviru indeksa digitalnoga gospodarstva i društva (DESI) Europske komisije za 2019. Hrvatska zauzima 20. mjesto. Njezin se rezultat poboljšao zahvaljujući boljim rezultatima u nekim kategorijama koje se mjere uokviru DESI-ja.

Hrvatska ostvaruje dobre rezultate u području pokrivenosti fiksnom širokopojasnommrežom i njezini su se rezultati u području pokrivenosti mrežom 4G i mrežom nove generacijepoboljšali. Međutim, i dalje ostvaruje loše rezultate u području povezivosti.

Hrvatska je ostvarila napredak u kategorijama upotrebe interneta i digitalnih javnih usluga. Hrvati sumeđu najbrojnijim čitateljima vijesti na internetu u EU-u, a hrvatska poduzeća iskorištavaju mogućnosti društvenih medija, velikih podataka i e-trgovine. Ipak, petina Hrvata još se ne koristiinternetom.

Unatoč sve većoj potražnji za stručnjacima za IKT na tržištu rada, njihov broj na tržišturada manji je od prosjeka EU-a. Od svih kategorija, Hrvatska ostvaruje najbolje rezultate u kategorijiljudskog kapitala i zauzima osmo mjesto u pogledu udjela osoba s diplomom iz područja IKT-a.

Hrvatska nema sveobuhvatnu strategiju digitalnih vještina, ali se tim pitanjem trenutačno bavi urazličitim strateškim dokumentima. Trenutačno je u pripremi Nacionalna razvojna strategija Hrvatske do 2030. koja će postati glavni strateški dokument te zemlje. Razvijat će se u tri faze tijekom 2019.,a početak njezine provedbe očekuje se do 2021., nakon što dokument usvoji Hrvatski sabor.

Tijekom 2018. i 2019. Hrvatska je pokrenula više od 40 različitih digitalnih projekata koji će utjecati nadaljnje oblikovanje digitalizacije hrvatske javne uprave.

Dodatne informacije mogu se pronaći na internetskim stranicama DESI-ja:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.URL for news «DESI 2019 - EU index digitalnog gospodarstva - Hrvatska zauzima 20. mjesto»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -