Inspekcijski nadzor u Optima-Telekomu zbog antisindikalnog djelovanja
Podijeli:

Inspekcijski nadzor u Optima-Telekomu zbog antisindikalnog djelovanja

Hrvatski sindikat telekomuniakcija pokrenuo je zahtjev za inspekcijski nadzor nad poslodavcem Optima Telekomom obzirom da je jedan od voditelja Optima-Telekoma na neprimjeren način vršio antisindikalno djelovanje, te svojim postupanjem uvrijedio članove sindikata.

HST, kao reprezentativni sindikat, uputio je Optima Telekomu d.d. zahtjev za pokretanje pregovora za sklapanje kolektivnog ugovora, što je Uprava Optima-telekoma odbila,  bez da su pregovori uopće i započeti. HST je o tome izvjestio radnike Optima Telekoma d.d. dopisom upućenim e-mailom.

Na dopis upućen radnicima reagirao je J.A. jedan od voditelja poslova Optima Telekoma, te je uputio  e-mail poruku HST-u, ali i radnicima Optima Telekoma na način da od radnika kojima je nadređen traži da se izjasne slažu li se s dopisom HST-a (citat:“ I još jednom molim zaposlenike koji rade u odjelu xxx, a dobili su isti mail, da razmisle o činjenici da je mail pisan i u njihovo ime i da li se slažu sa mišljenjem Hrvatskog sindikata telekomunikacija (HST)  ili ne slažu…jer činjenica očito jest da se HST koristi Vama kao svojim istomišljenicima a da pri tome nisu Vas ništa pitali niti ste toga svjesni (ili ja možda ne znam“).

Ovo predstavlja neviđeni pritisak na radnike i njihovo slobodno udruživanje u sindikate kao i na djelovanje samog sindikata. To je očiti pokušaj poslodavca Optima Telekoma da preko voditelja J.A. nadzire rad sindikata na način da ne samo ometa  komunikaciju sindikata i radnika, nego se u nju upliće i uznemiruje radnike. J.A izrijekom od radnika kojima je nadređen zahtjeva da se radnici o dopisu sindikata očituju. (citat:“ Zato ovim putem pozivam i svoje zaposlenike kanala koji su dobili Vaš mail da odgovore na njega.“)

Nadalje, voditelj J.A. traži od Hrvatskog sindikata telekomunikacija da sindikat u obraćanju radnicima navede tko od radnika podržava stavove sindikata (citat: „ako ima Vaših istomišljenika onda u mailu napišite tko sve stoji iza toga“).

Na ovaj način Poslodavac Optima Telekom d.d. kojeg prema radnicima  odjela xxx u svojstvu voditelja predstavlja J.A. pokušava  radnike podijeliti na članove i nečlanove sindikata čime krši zabranu nejednakog postupanja prema radnicima zbog sindikalnog članstva odnosno sindikalne djelatnosti iz 186. Zakona o radu.  Na ovaj način Poslodavac diskriminira radnike koji su članovi sindikata i nastupajući prema njima s pozicije sile stvara kod radnika članova sindikata nelagodu i strah zbog njihovog članstva u sindikatu.

Pored svega navedenog, voditelj J.A. u e- mailu upućenom svim radnicima kojima je nadređen govori o sindikatu u izrazito negativnom kontekstu (citat: „P.S. taj mail se nalazi u bezvrijednoj pošti (JUNK MAIL) ako netko možda nije skužio, a po meni tamo mu je i mjesto…“) vrijeđajući time sindikat kao udrugu, ali i sve radnike Optima Telekoma d.d.koji su članovi sindikata.

Zbog svega navedenog HST je zatražio od Državnog inspektorata  da izvrši inspekcijski nadzor nad poslodavcem Optima Telekom d.d. i odgovornim osobama u pravnoj osobi Optima Telekom d.d. radi pokušaja odnosno ostvarenja zabranjenog nadzora nad djelovanjem sindikata što predstavlja teži prekršaj poslodavca kažnjiv po čl. 228. st. 1. T. 27. i st . 2 Zakona o radu, te eventualno ovisno o rezultatu nalaza i drugih prekršajima.

Verzija za ispis