Pravna služba

HST ima zaposlena dva pravnika koji su Vam dostupni za pravni savjet iz radnih odnosa.

Svoje pitanje možete uputiti na mailove:

  • pravnik@hst.hr ( mailto:pravnik@hst.hr )
  • pravni.savjetnik@hst.hr ( mailto:pravni.savjetnik@hst.hr )


ili se javiti na telefon 01-3040 510

Zastupanje u radnim sporovima povjereno je odvjetničkim uredima Jurin-Vogrinc i Džimbeg iz Zagreba.URL for news «Pravna služba»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -