Pristupnica

PRISTUPNICA HST - preuzmi ( /media/obrasci2021/Pristupnica_HST_2021.pdf )

 

PRISTUPANJE SINDIKATU: 


( /media/dokumenti/PRISTUPNICA-ENTS-0415.doc )Svaki radnik koji se želi učlaniti u sindikat mora popuniti pristupnicu kojom potvrđuje da dobrovoljno pristupa sindikatu, te IZJAVU kojom Poslodavcu daje nalog za obustavu članarine na plaći:

Članovi HST-a plaćaju članarinu koja iznosi 1,3% od neto plaće.

Članarina je ograničena na maksimalno 80,00 kn mjesečno za stalno zaposlene, odnosno maksimalno 50,00 kuna za radnike na određeno vrijeme.

 
URL for news «Pristupnica»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -