Pomoći

ZAHTJEV ZA SOLIDARNU POMOĆ - preuzmi ( /media/obrasci2018/ZAHTJEV-ZA-DODJELU-POMOCI-2018..pdf )

Pravilnik o dodjeli solidarne pomoći - preuzmi ( /media/Obrasci 2019/Pravilnik_o_dodjeli_solidarnih_pomoci_15.04.2019..pdf )

 

UVJETI ZA DOBIVANJE SOLIDARNE POMOĆI (izvod iz Pravilnika)

Članak 6.

Za slučaj smrti člana Sindikata, članu obitelji koji preuzima obvezu oko sahrane, isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 5.000,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i Izvoda iz knjige umrlih.

Članak 7.

Za slučaj smrti člana obitelji (supružnik i djeca) članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 3.000,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i Izvoda iz knjige umrlih.

Članak 8.

Za slučaj smrti roditelja članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 1.000,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i Izvoda iz knjige umrlih.

Članak 10.

Povodom rođenja djeteta članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 1.500,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i Rodnog lista.

Članak 11.

Za slučaj bolovanja koje traje neprekidno 180 dana članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 1.000,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i potvrde liječnika. Nakon slijedećih 180 dana bolovanja član Sindikata opet ostvaruje isti iznos pomoći.

Članak 12.

Za nastalu štetu članu Sindikata u slučaju proglašene elementarne nepogode, na stanu ili kući u vlasništvu člana Sindikata ili njegovog supružnika, uz uvjet da u tom objektu stanuju, članu će se isplatiti jednokratna nepovratna pomoć u visini od 2.000,00 kn.

Članak 13.

Za sve druge pomoći koje nisu obuhvaćene ovim Propisnikom, odluku donosi Predsjedništvo Sindikata uz prethodnu preporuku podružnice.URL for news «Pomoći»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -