Pomoći

Podijeli:

ZAHTJEV ZA SOLIDARNU POMOĆ - preuzmi

Pravilnik o dodjeli solidarne pomoći

UVJETI ZA DOBIVANJE SOLIDARNE POMOĆI (izvod iz Pravilnika)

Članak 6.

Za slučaj smrti člana Sindikata, članu obitelji koji preuzima obvezu oko sahrane, isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 5.000,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i Izvoda iz knjige umrlih.

Članak 7.

Za slučaj smrti člana obitelji (supružnik i djeca) članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 3.000,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i Izvoda iz knjige umrlih.

Članak 8.

Za slučaj smrti roditelja članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 1.000,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i Izvoda iz knjige umrlih.

Članak 9.

Za slučaj odlaska u mirovinu članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 2.000,00 kuna uz dopremu zahtjeva i potvrde o odlasku u mirovinu (Raskid ugovora o radu ili Rješenje HZZMO).

Članak 10.

Povodom rođenja djeteta članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 1.500,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i Rodnog lista.

Članak 11.

Za slučaj bolovanja koje traje neprekidno 180 dana članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 1.000,00 kuna uz dopremu Zahtjeva i potvrde liječnika. Nakon slijedećih 180 dana bolovanja član Sindikata opet ostvaruje isti iznos pomoći.

Članak 12.

Za nastalu štetu članu Sindikata u slučaju proglašene elementarne nepogode, na stanu ili kući u vlasništvu člana Sindikata ili njegovog supružnika, uz uvjet da u tom objektu stanuju, članu će se isplatiti jednokratna nepovratna pomoć u visini od 2.000,00 kn.

Članak 13.

Za sve druge pomoći koje nisu obuhvaćene ovim Propisnikom, odluku donosi Predsjedništvo Sindikata uz prethodnu preporuku podružnice.

Verzija za ispis